ON-LINE Услуги

• Онлайн услуги
• Изготвяне на Инвестиционна схема
• Капиталово бюджетиране
• Анализ на състоянието на пазара
• Анализ на разходите по проекта
• Техническа поддръжка


 

Анализ на разходите по проекта

Анализ на разходите по проекта:

  • Консултации за изработване на предварителен бюджет на база идеен или технически проект по окрупнени показатели при процедура за издаване на Разрешение за строеж с оглед избор на Изпълнител на СМР;
  • Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта;
  • Изработване на финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за изпълнение на Проекта;
  • Изготвяне на прогнози за паричните потоци, спрямо договорените и очакваните разходи до завършване за целите на отпускане на средствата;
  • Консултации за съставяне на извънредни доклади до Клиента при възникване на обстоятелства, застрашаващи развитието на проекта и неговото осъществяване.
Анализ на разходите по проекта
2018, Всички права запазени.

Уеб Дизайн и SEO: Varnaweb.bg