ON-LINE Услуги

• Онлайн услуги
• Изготвяне на Инвестиционна схема
• Капиталово бюджетиране
• Анализ на състоянието на пазара
• Анализ на разходите по проекта
• Техническа поддръжка


 

Изготвяне на Инвестиционна схема

Изготвяне на предварителен анализ за Обекта, предмет на инвестиционният проект /състояние, предвид предназначение и очаквани резултати/.
Определяне целите на проекта.
Изготвяне на предварителен план - график и план за действие.
Икономическа обосновка на предложената Инвестиционна схема.


Изготвяне на Инвестиционна схема
2018, Всички права запазени.

Уеб Дизайн и SEO: Varnaweb.bg