ON-LINE Услуги

• Онлайн услуги
• Изготвяне на Инвестиционна схема
• Капиталово бюджетиране
• Анализ на състоянието на пазара
• Анализ на разходите по проекта
• Техническа поддръжка


 

Капиталово бюджетиране

Капиталово бюджетиране за конкретният инвестиционен проект:

- Определяне на паричните потоци /както и възможни такива/ за конкретния Обект:
 • собствени бюджетни средства;
 • външни източници за финансиране;
 • финансиране по програми.
 • - Оценка за възвращаемостта на инвестициите. Определяне на вътрешната норма на възвращаемост. Финансов анализ.
  - Дефиниране на бъдещите парични потоци.
  - Определяне на прогнозна стойност на икономическа печалба и реинвестирането й.
  - Оценка на инвестиционният риск и възвращаемост на осигурителните инвестиционни портфейли.


  Капиталово бюджетиране
  2018, Всички права запазени.

  Уеб Дизайн и SEO: Varnaweb.bg